Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów

dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR – Kierownik Zakładu / Dariusz Pogocki, BEng, PhD, DSc, Head of Department

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: pogo@univ.rzeszow.pl

konsultacje/Consultation hours: czwartek/ Thursday 13:00-15:00 pok./room 321, B1, A0 

Badania/Research interests: oddziaływania związków organicznych z powierzchnią nanocząstek, przenikanie nano-obiektów przez bariery biologiczne, struktura i dynamika dużych obiektów molekularnych tj. białek, peptydów i warstw fosfolipidowych/ interaction of organic compounds  with the surface of nanoparticles, nano-object penetration through the biological barriers, structure and molecular dynamics of large objects, ie. proteins, peptides and phospholipid layers

 

     dr hab. Robert Pązik, prof. UR / Robert Pązik, PhD, DSc,

     Associate Professor

     Tel./Phone: +48178518563

     e-mail: rpazik@ur.edu.pl

     konsultacje/Consultation hours: wtorek/ Tuesday 10:00-12:00

     pok./room 209, B3, A0 

 

       Badania/Research interes: Główny nurt zainteresowań naukowych jest       silnie związany z syntezami nanomateriałów i badaniem związków pomiędzy wpływem metod i warunków syntezy na właściwości fizykochemiczne materiałów funkcjonalnych (struktura, luminescencja, magnetyzm) z mocnym akcentem położonym na otrzymywanie nowych biomateriałów, nanokompozytów i ich interakcja z rzeczywistymi układami biologicznymi. Projektowanie i rozwijanie nowych złożonych układów bazujących na nanomateriałach typu core-shell, kompozytów, hybryd nieorganiczno-organicznych w kierunku pogłębienia ogólnego stanu wiedzy z zakresu oddziaływania nanomateriałów (funkcjonalizacja powierzchni, cytotoksyczność itp.) z biomolekułami oraz liniami komórkowymi in vitro w kierunku możliwości zastosowania w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dla medycyny.

The main scientific interests are strongly focused on studies of the effect of hydrolytic and non-hydrolytic reaction conditions on structural, luminescence and magnetic properties of complex metal oxide nanoparticles showing prospects in bio-related area. Efforts are directed towards identification of the optimal conditions for fabrication of highly crystalline, biocompatible particles showing luminescence as well as magnetic properties for FI (fluorescence imaging), MRI (magnetic resonance imaging) or MDT (magnetic drug targeting) applications. In particular, thorough study of influence of particle size, dopant(s) concentration with evaluation of optimal concentrations of optically active cations (mainly trivalent rare earth cations) on the emission or up-conversion processes are conducted using as a host matrix perovskites, spinels, molybdates, silicates, phosphates and many more. Special interest is put on development and engineering of the magnetic spinel nanoparticles MFe2O4 and their combination i.e. Co1-xNixFe2O4 using non-hydrolytic approach based on microwave driven Bradley's reaction combined with cytotoxic assessment of systems on chosen cell lines in vitro.

 

 

dr inż. Joanna Kisała- pracownik naukowo-techniczny/ Joanna Kisała, BEng, PhD Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: jkisala@univ.rzeszow.pl

pok./room 321, B1, A0

Badania/Research interests: synteza nanocząstek półprzewodników, testy katalityczne otrzymanych nanoczastek w reakcjach degradacji związków należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych, zastosowanie procesów pogłębionego utleniania (AOP’s) w celu usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych/ synthesis of semiconductor nanoparticles, catalytic tests of nanoparticles in the degradation reactions of the persistent organic pollutants (POP’s), application of AOP’s processes for removing POP’s

 

 

mgr inż. Kinga Hęclik – pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Hęclik, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518562

e-mail: kheclik@ur.edu.pl

pok./room 208, B3, A0

 

 

mgr Anna Tomaszewska – pracownik inżynieryjno-techniczny / Anna Tomaszewska, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518563

e-mail: atomaszewska@ur.edu.pl

pok./room 209, B3, A0

 

Prowadzimy badania dotyczące syntezy oraz właściwości nanocząstek. Pierwsza ścieżka badawcza obejmuje testy katalityczne otrzymanych nanoczastek w reakcjach degradacji związków należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Druga ścieżka badawcza obejmuje badania oddziaływań nanoobiektów z makrocząsteczkami organicznymi (modelowanie molekularne), określenie struktury i dynamiki tych makrocząsteczek metodami obliczeniowymi oraz badania możliwości przenikania nanoobiektów przez bariery biologiczne.

Our research are focused on synthesis and properties of nanoparticles. The first research path involves catalytic tests of nanoparticles in the degradation reactions of the persistent organic pollutants. The second path includes study of nano-objects interactions with organic macromolecules (molecular modeling), determination of macromolecules structures and dynamics by computational methods; and studies of nano-objects penetration through biological barriers.

 

Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów

 

Department of Medicinal Chemistry and Nanomaterials

Faculty of Biotechnology

University of Rzeszow

st Pigonia 1, 35-959 Rzeszow, Poland

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow