Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zakład Chemii Analitycznej

dr hab. inż. Ewa Szpyrka prof. UR - Kierownik Zakładu / Ewa Szpyrka, BEng, PhD, DSc, Head of Department

Tel./Phone: +48178516814

e-mail: ewaszpyrka@interia.pl

konsultacje/Consultation hours: poniedziałek / Monday 8:00-10:00 pok./room 127, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

Badania/Research interests: występowanie i zanikanie pozostałości pestycydów w roślinach i środowisku, szacowanie narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów pobierane z żywnością / occurrence and dissipation of pesticide residues in plants and in the environment, estimation of consumer exposure to pesticides residues taken from food

 

prof. dr hab. Jacek Kozdrój / Jacek Kozdrój, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48177854827

e-mail: jkozdroj@ur.edu.pl  

konsultacje/Consultation hours: środa/ Wednesday 13:00 - 15:00 pok./room 133, D7

 

dr inż. Magdalena Słowik Borowiec / Magdalena Słowik Borowiec, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: m.slowik_borowiec@interia.pl

Konsultacje/Consultation hours: czwartek/ Thursday 9:00-11:00 pok./room 117, G4

Adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

Badania/Research interests: Występowanie, kinetyka zanikania oraz ocena pozostałości pestycydów w materiale roślinnym oraz próbkach środowiskowych, wpływ procesów przetwarzania na zawartość substancji czynnych, optymalizacja i opracowywanie nowych metod analitycznych / Occurrence, kinetics of the disappearance and evaluation of pesticide residues in plant material and environmental samples, impact of food processing on the content of active substances, optimization and development of new analytical methods

 

mgr inż. Magdalena Podbielska / Magdalena Podbielska, BEng, MSc

Tel./Phone: +48178516814

e-mail: magdapodbiel@gmail.com

Konsultacje/Consultation hours: poniedziałek/Monday 8:00-10:00 pok./room 127, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

Badania/Research interests: zanikanie pozostałości środków ochrony roślin,  wpływ preparatów biologicznych na obniżanie pozostałości pestycydów, oznaczanie pozostałości pestycydów, optymalizacja metod i technik analitycznych / the dissipation of plant protection products, the effect of biological preparations on the reduction of pesticide residues, the determination of pesticide residues, optimization of analytical methods and techniques

 

mgr inż. Aneta Zwolak - pracownik naukowo-techniczny / Aneta Zwolak, BEng, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: anetazwolak@o2.pl

pok./room 117, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

 

Program badań naukowych realizowanych przez  Katedrę Chemii Analitycznej:

 • Badania nad występowaniem pozostałości pestycydów w materiale roślinnym, próbkach środowiskowych (gleba, woda) z zastosowaniem metod rekomendowanych przez Unię Europejską, opisanych w normach i najnowszych publikacjach.
 • Ustalanie modeli zanikania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym i glebie po wykonaniu doświadczeń polowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej i pobieraniu próbek laboratoryjnych według aktualnych rozporządzeń ministerialnych/dyrektyw unijnych.
 • Określenie i ocena ekspozycji pszczoły miodnej (Apis mellifera) na działanie środków ochrony roślin stosowanych w uprawach roślin nektarujących i analiza pozostałości pestycydów w produktach pszczelich.
 • Badania zmian poziomów pozostałości pestycydów podczas procesu przetwarzania oraz przemysłowego mycia i sortowania owoców/warzyw.
 • Badanie skuteczności usuwania pestycydów z wód i ścieków przemysłowych z zastosowaniem koagulantów.
 • Analiza oddziaływania środków ochrony roślin na wybrane parametry fizjologiczne i behawior owadów.

 

The research program carried out by Department of Analytical Chemistry:

 • Research on occurrence of pesticide residues in plant material and environmental samples (soil, water), using methods recommended by the European Union as described in standards and recent publications.
 • Establishing of dissipation models for pesticide residue in plant material and soil after field experiments carried out according to the principles of Good Experimental Practice and the current Ministerial Ordinances/EU directives.
 • Identification and assessment of exposure of honey bee (Apis mellifera) to plant protection products used in nectar crops, and occurrence of pesticide residues in bee products.
 • Studies on the changes in pesticide residue levels during processing and industrial preparation of fruits/vegetables before sending them to consumers or manufactures.
 • Studies on the effectiveness of pesticide removal from industrial water and waste water using coagulants.
 • Analysis of the impact of plant protection products on selected physiological parameters and behavior of insects.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow