Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Skład Komisji

Pełniona funkcja

Adres siedziby

Telefon

E-mail kontaktowy dla kandydatów

dr inż. Jennifer Mytych

Pełnomocnik ds. rekrutacji

Wydział

 Biotechnologii

bud. A0,

skrzydło B3,

pok. 200

ul. Pigonia 1a

 

 017 851 87 64

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com

mgr Małgorzata Bieleń

Sekretarz

mgr Justyna Strzelczyk

Sekretarz

dr Sabina Bednarska Członek

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia inżynierskie, rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickiego 2019/2020
 

Rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny 

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Wyniki rekrutacji

19.08.2019 r.

16.09.2019 r. 20.09.2019 r. 23-25.09.2019 r., do godz. 14-tej

26.09.2019 r.

 

 

 

PRZYKŁADOWE WAGI PRZEDMIOTÓW ORAZ ZASADY REKRUTACJI DLA STUDIÓW I, II STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Kierunek: Biologia                                                                                                                                

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia, matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy

0,5

Egzamin wstępny   -  

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie  iczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny,
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 1 przedmiot spośród następujących:

biologia, chemia, fizyka, geografia lub matematyka

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Język obcy

0,5

Egzamin wstępny   -  

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Język polski

 Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie   iczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby   kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 Kandydat powinien dysponować wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych na   poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 
 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -

 

 

Kierunek: Biologia

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

 

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku biologia lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich, na których większość efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku biologia, studia I stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata 

Kandydat powinien posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych oraz dysponować wiedzą z zakresu biologii na poziomie studiów I stopnia, z zastrzeżeniem, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia założonych dla studiów I stopnia kierunku biologia

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

 

Średnia arytmetyczna:
5,0 50 pkt.
4,51 – 4,99 45 pkt.
4,00 - 4,50 40 pkt.
3,51 – 3,99 35 pkt.
3,00 - 3,50 30 pkt.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow