Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie, rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickiego 2019/2020
 

Rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny 

Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Wyniki rekrutacji
16.12.2019 r. 10.02.2020 r.

10.02.2020 r.

(do godz. 16-tej)

11.02.2020 r.

12-13.02.2020 r.

do godz. 14-tej

14.02.2020 r.

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE WAGI PRZEDMIOTÓW ORAZ ZASADY REKRUTACJI DLA STUDIÓW I, II STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

 

Kierunek - Biotechnologia

Poziom - I stopnia , inżynierskie

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

JĘZYK OBCY - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

* w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego. Waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. Kandydat zagraniczny na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" chyba, że warunki podejmowania studiów na danym kierunku określone w części szczegółowej niniejszej uchwały stanowią inaczej, co należy wskazać w wierszu uwagi.

 

  1. Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka- przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy - część pisemna lub ustna egzaminu dojrzałości (jedna wskazana przez kandydata).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

* np. w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. W innym przypadku, do tej kategorii kandydatów stosować się będą przepisy ogólne uchwały Senatu.

 

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 

 

Kierunek - Biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor'sdegree. Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku biotechnologia jest ocena
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor'sdegree,
 a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydata.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu procesów technologicznych i biologii eksperymentalnej oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

W zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,

w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii(rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej),

w zakresie interpretacji (analiza statystyczna, prezentacja i dokumentacja wyników eksperymentu oraz prezentacja
 i dokumentacja wyników zadań o charakterze projektowym),

w zakresietechnologicznych aspektów biotechnologii(ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu..

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:                                                                   

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia:  

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 - 4,5

40 pkt.

3,51 - 3,99

35 pkt.

3,0 - 3,5

30 pkt.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Ocena na dyplomie będzie oceniana w skali:                                                                   

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow