Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

I EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (październik 2013 – czerwiec 2014)

Opiekun: dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

 

BLOK CHEMIA

 • Reakcje chemiczne. Badanie wpływu różnych czynników (stężenia, temperatury, katalizatora i stopnia rozdrobnienia) na szybkość reakcji. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym.
 • Biochemia składników budulcowych organizmu. Otrzymywanie mydeł. Punkt achromowy i hydroliza skrobi. Oznaczanie stężenia glukozy w produktach biologicznych.
 • Biotechnologia żywności. Chemiczna i biochemiczna analiza produktów żywnościowych. Konserwanty i ich wpływ na zdrowie człowieka. Ocena zawartości cukrów, substancji słodzących, konserwantów oraz białek w żywności. Ocena świeżości i przydatności do spożycia tłuszczów.
 • Biotechnologia tradycyjna. Metody analityczne stosowane w biotechnologii. TLC i sączenie molekularne. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym. Pomiar zawartości białka różnymi metodami.
 • Ochrona środowiska – podstawowe zagadnienia. Metody stosowane w ochronie środowiska. Biotechnologia w ochronie środowiska z wykorzystaniem osadu czynnego. Metabolizm i fizjologia bezkręgowców.
 • Nowoczesne metody obrazowe stosowane w biotechnologii.

         BLOK BIOLOGIA

 • Wszędobylskie mikroorganizmy. Sporządzanie/oglądanie preparatów drobnoustrojów (bakterie, grzyby). Zakładanie/ocena antybiogramów.
 • Biologia najpopularniejszych organizmów modelowych (cz. II) oraz wpływ tych organizmów na rozwój genetyki klasycznej i molekularnej.
 • Komórka roślinna. Badanie selektywności błon plazmatycznych, przepuszczalności cytoplazmy komórki. Wpływ substancji osmotycznie czynnych na żywą tkankę. Wykrywanie metabolitów wtórnych w komórkach roślinnych. Metabolizm komórki roślinnej. Proces fotosyntezy, wpływ różnych czynników na jej przebieg. Fizjologia roślin. Ruchy roślin. Hormony roślinne. Transpiracja jako proces fizjologiczny. Kiełkowanie nasion.
 • Inżynieria genetyczna roślin. Konstruowanie roślin genetycznie modyfikowanych via Agrobacetrium , cz. I. Zakładanie hodowli roślinnych kultur in vitro, cz. II.
 • Podstawy hodowli linii komórkowych. Lekcja poglądowa.
 • Genetyka oraz podstawy inżynierii genetycznej i cytogenetyki. Izolacja DNA plazmidowego z E. coli oraz elektroforeza. Cytogenetyka ludzi i zwierząt. Proces mitozy, mejozy, budowa chromosomów.
 • Od genu do cechy. Organizmy modelowe, cz. I. Badanie mechanizmów dziedziczenia i powstawania dziedzicznej zmienności. Prawa Mendla i teoria chromosomowa Morgana.
 • Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii i anatomii człowieka, cz. I. Obserwacja mikroskopowa składników krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie AB0. Analiza morfologiczna i biochemiczna pełnej krwi obwodowej. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii i anatomii człowieka, cz. II. Budowa serca na przykładzie serca świni; budowa płuc na przykładzie płuc świni; makroskopowa obserwacja narządów rozrodczych samicy świni; obserwacja plemników buhaja w preparatach zamrożonego nasienia
 • Realizacja informacji genetycznej w komórce (Centralny dogmat biologii molekularnej) – wprowadzenie do świata pracy z RNA: izolacja całkowitego RNA z materiału zwierzęcego, ilościowa i jakościowa ocena otrzymanych preparatów.                                                         

            

   

 

 

    II EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie (maj 2014 – marzec 2015)

Opiekun: dr Katarzyna Kozioł

   BLOKI TEMATYCZNE

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Techniki laboratoryjne w biotechnologii
 • Biochemia
 • Genetyka
 • Biologia komórki
 • Inżynieria genetyczna
 • Biologia molekularna
 • Molekularna analiza mikrobiologiczna

 

 

       III EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (październik 2013 – czerwiec 2014)

         Opiekun: dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

BLOK CHEMIA

 • Reakcje chemiczne. Badanie wpływu różnych czynników (stężenia, temperatury, katalizatora i stopnia rozdrobnienia) na szybkość reakcji. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym.
 • Biochemia składników budulcowych organizmu. Otrzymywanie mydeł. Punkt achromowy i hydroliza skrobi. Oznaczanie stężenia glukozy w produktach biologicznych.
 • Biotechnologia żywności. Chemiczna i biochemiczna analiza produktów żywnościowych. Konserwanty i ich wpływ na zdrowie człowieka. Ocena zawartości cukrów, substancji słodzących, konserwantów oraz białek w żywności. Ocena świeżości i przydatności do spożycia tłuszczów.
 • Biotechnologia tradycyjna. Metody analityczne stosowane w biotechnologii. TLC i sączenie molekularne. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym. Pomiar zawartości białka różnymi metodami.
 • Ochrona środowiska – podstawowe zagadnienia. Metody stosowane w ochronie środowiska. Biotechnologia w ochronie środowiska z wykorzystaniem osadu czynnego. Metabolizm i fizjologia bezkręgowców.
 • Nowoczesne metody obrazowe stosowane w biotechnologii.

         BLOK BIOLOGIA

 • Wszędobylskie mikroorganizmy. Sporządzanie/oglądanie preparatów drobnoustrojów (bakterie, grzyby). Zakładanie/ocena antybiogramów.
 • Biologia najpopularniejszych organizmów modelowych (cz. II) oraz wpływ tych organizmów na rozwój genetyki klasycznej i molekularnej.
 • Komórka roślinna. Badanie selektywności błon plazmatycznych, przepuszczalności cytoplazmy komórki. Wpływ substancji osmotycznie czynnych na żywą tkankę. Wykrywanie metabolitów wtórnych w komórkach roślinnych. Metabolizm komórki roślinnej. Proces fotosyntezy, wpływ różnych czynników na jej przebieg. Fizjologia roślin. Ruchy roślin. Hormony roślinne. Transpiracja jako proces fizjologiczny. Kiełkowanie nasion.
 • Inżynieria genetyczna roślin. Konstruowanie roślin genetycznie modyfikowanych via Agrobacetrium , cz. I. Zakładanie hodowli roślinnych kultur in vitro, cz. II.
 • Podstawy hodowli linii komórkowych. Lekcja poglądowa.
 • Genetyka oraz podstawy inżynierii genetycznej i cytogenetyki. Izolacja DNA plazmidowego z E. coli oraz elektroforeza. Cytogenetyka ludzi i zwierząt. Proces mitozy, mejozy, budowa chromosomów.
 • Od genu do cechy. Organizmy modelowe, cz. I. Badanie mechanizmów dziedziczenia i powstawania dziedzicznej zmienności. Prawa Mendla i teoria chromosomowa Morgana.
 • Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii i anatomii człowieka, cz. I. Obserwacja mikroskopowa składników krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie AB0. Analiza morfologiczna i biochemiczna pełnej krwi obwodowej. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii i anatomii człowieka, cz. II. Budowa serca na przykładzie serca świni; budowa płuc na przykładzie płuc świni; makroskopowa obserwacja narządów rozrodczych samicy świni; obserwacja plemników buhaja w preparatach zamrożonego nasienia
 • Realizacja informacji genetycznej w komórce (Centralny dogmat biologii molekularnej) – wprowadzenie do świata pracy z RNA: izolacja całkowitego RNA z materiału zwierzęcego, ilościowa i jakościowa ocena otrzymanych preparatów.  
 •  

 

        IV EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (październik 2015 – czerwiec 2016)

Opiekun: dr Magdalena Duda

 

 

   V EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (październik 2016 – czerwiec 2017)

Opiekun: dr Magdalena Duda

 

     BLOKI TEMATYCZNE:

1. podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biologii eksperymentalnej – wprowadzenie do pracy w laboratorium, praca z pipetami szklanymi,    automatycznymi, biuretami; obsługa wagi analitycznej, zastosowanie spektrofotometru lub nanodropa

2. zasady obsługi mikroskopu; tematyka z obszaru biologii komórki

3. Biotechnologia w życiu codziennym – młody naukowiec a biotechnologia” – biotechnologia tradycyjna, drożdże jako mini-fabryki, Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy, świat enzymów; biochemia składników budulcowych organizmu

4. „Drobonoustroje rządzą światem” – mikroorganizmy – zakładanie hodowli, w tym techniki barwienia, ocena makro i mikroskopowa gatunków drobnoustrojów

5. „Geny w akcji” – zastosowanie różnych technik molekularnych do analizy materiału genetycznego; realizacja informacji genetycznej w komórce; wprowadzenie do świata pracy z RNA

6. „Rośliny i ich magiczny świat” –Hodowla roślin w warunkach in vitro oraz analiza materiału pochodzenia roślinnego

7. „Biotechnologia w służbie środowiska” – analiza stanu środowiska z zastosowaniem metod i technik biotechnologicznych

8. „Życie komórek w warunkach in vitro” – biologia i charakterystyka komórek i tkanek zwierzęcych; fizjologia zwierząt oraz fizjologia i anatomia człowieka

9. „Lubię eksperymentować – moje domowe laboratorium” – jak postawić hipotezę badawczą i ją zweryfikować, jak przygotować eksperyment badawczy, wyniki i ich prezentacja, przykładowe doświadczenia możliwe do wykonania w domu

 

VI EDYCJA

Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie (październik 2016 – czerwiec 2017)

Opiekun: dr Magdalena Duda

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Biotechnologia tradycyjna- produkty biotechnologiczne i ich zastosowanie w życiu człowieka. Podstawowe analizy wykonywane w biotechnologii. TLC i sączenie molekularne. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym. Pomiar zawartości białka  różnymi metodami.

2. Biotechnologia żywności. Chemiczna i biochemiczna analiza produktów żywnościowych

3. Inżynieria genetyczna- izolacja materiału genetycznego, analiza jakościowa i ilościowa materiału genetycznego.

4. Reakcje chemiczne. Badanie wpływu różnych czynników (stężenia, temperatury, katalizatora i stopnia rozdrobnienia na szybkość reakcji.

5. Właściwości chemiczne związków manganu i chromu (doświadczenia).

6. ,,Lubię eksperymentować- moje domowe laboratorium”- jak postawić hipotezę badawczą i ją zweryfikować, jak przygotować eksperyment badawczy, wyniki i ich prezentacja, przykładowe doświadczenia możliwe do wykonania w domu.

7. Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka. Obserwacje mikroskopowe składników krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO. Analiza morfologiczna i biochemiczna pełnej krwi obwodowej.

8. Komórka roślinna. Badanie selektywności błon plazmatycznych, przepuszczalności cytoplazmy komórki. Wpływ substancji osmotycznie czynnych na żywą tkankę. Wykrywanie metabolitów wtórnych w komórkach roślinnych. Metabolizm komórki roślinnej.

9. Proces fotosyntezy. Wpływ natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla, temperatury na jej przebieg. Fizjologia roślin. Ruchy roślin. Hormony roślinne. Transpiracja jako proces fizjologiczny. Kiełkowanie roślin.

 

 

 

VII EDYCJA

 

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej  (październik 2017 – czerwiec 2018)

 • uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie (październik 2017 – czerwiec 2018)

Opiekun: dr Katarzyna Kozioł

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biologii eksperymentalnej – wprowadzenie do pracy w laboratorium, praca z pipetami szklanymi, automatycznymi, biuretami; obsługa np.: wagi analitycznej, wirówki.

2. Reakcje chemiczne. Badanie wpływu różnych czynników ( stężenia, temperatury, katalizatora i stopnia rozdrobnienia na szybkość reakcji.

3. Biologicznie aktywne substancje.

4. Zasady obsługi mikroskopu. Wstęp do biologii komórki.

5. Komórka roślinna. Badanie selektywności błon plazmatycznych, przepuszczalności cytoplazmy komórki. Wpływ substancji osmotycznie czynnych na żywą tkankę. Wykrywanie metabolitów wtórnych w komórkach roślinnych. Metabolizm komórki roślinnej.

6. „Życie komórek w warunkach in vitro” – biologia i charakterystyka komórek i tkanek zwierzęcych.

7. Geny w akcji” – zastosowanie różnych technik molekularnych do analizy materiału genetycznego; realizacja informacji genetycznej w komórce.

8. Proces fotosyntezy. Wpływ natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla, temperatury na jej przebieg. Fizjologia roślin. Ruchy roślin. Hormony roślinne. Transpiracja jako proces fizjologiczny. Kiełkowanie roślin.

9. „Biotechnologia w służbie środowiska” – analiza stanu środowiska z zastosowaniem metod i technik biotechnologicznych.

10. Świat mikroorganizmów. Wstępna analiza mikrobiologiczna-sporządzanie/oglądanie preparatów drobnoustrojów (bakterie, grzyby).

11. Fizjologia i rola krwi. Obserwacje mikroskopowe elementów morfotycznych krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO.

12. „Lubię eksperymentować – moje domowe laboratorium” – jak postawić hipotezę badawczą i ją zweryfikować, jak przygotować eksperyment badawczy, wyniki i ich prezentacja, przykładowe doświadczenia możliwe do wykonania w domu.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow